Tìm trên E-Repositories 

 ........................................................................
Tìm trên Google Scholar 

Tìm kiếm nâng cao
- Đăng nhập: Tại đây.

 ......................................................

Flag Counter

 • Tìm nâng cao
  Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.
 • Tìm theo loại tài liệu
  Trên trang chủ bạn chọn thể loại, chủ đề mình cần. màn hình sẽ hiện ra tiêu đề của những đề mục nhỏ thuộc thể loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn đi tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu.

  Chú ý : Nếu bạn duyệt qua nhiều các đề mục nhỏ , bạn sẽ tìm ra được những tài liệu chính xác với thể loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

 • Tìm theo các chi tiết của tài liệu
  Trên trang chủ của thư viện điện tử, bạn có thể chọn tìm theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại hình tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo alpha b hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách [Tìm nâng cao].
 • Tra cứu nhanh
  Trên cửa sổ trang chủ của thư viện điện tử bạn nhập các thông tin về tài liệu, chương trình tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn.
 • Kết quả tìm
  Danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong thư viện. Bạn chọn ấn phẩm cần thiết và click vào tên ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của ấn phẩm. Muốm xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn (View/Open)
Thông tin bản ghi
Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (Eclipta Prostrata L., Asteraceae)
Nhan đề khác: To study the chemical composition of plants cartridge (Eclipta prostrata L., Asteraceae)
Tác giả: Nguyễn, Thị Thơi
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Hóa học
Cây cỏ mực
Thành phần hóa học
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: H. : ĐHKHTN
Trích dẫn: 47 tr.
Tóm tắt: Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các phần chiết từ cây Cỏ mực; phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết EA; phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết EP; phân tách sắc ký các phần chiết EA; hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất được phân lập từ EA; phân tách sắc ký các phần chiết EP; hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất được phân lập từ EP.
URI: http://dl.vnu.edu.vn/handle/11126/239
Bộ sưu tập: Ngành Hóa hữu cơ (60 44 27)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
01050000149.pdf284.95 kBAdobe PDFXem/Mở

 

Công cụ
Thông tin bản quyền

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.